Политика за поверителност

Адресът на нашия сайт: https://vivacolor-bg.com

Условия за защита на личните данни

Уважаеми потребители,

Сигурността и поверителността на вашите лични данни при посещението на нашия сайт са изключително важни за нас и ние вземаме необходимите мерки, за да ги съхраним като се съобразяваме с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

Какви Ваши лични данни обработваме?
За да можем да изпълним Вашето желание за запитване в нашия сайт, Вие ни предоставяте следните данни:
* Име
* Електронна поща
* Телефон
* IP адрес

Ние запазваме и използваме данните по няколко причини:
1. Имената Ви и телефонният Ви номер са необходими, за да можем да можем да се свържем с вас относно вашето запитване.
2. Електронната поща (e-mail адресът) е необходима, за да можем да се свържем с Вас, когато не можем да се свържем с вас по телефона
3. IP адрес, за да можем да предпазим посетителите на сайта, и сайта, от механизирани злоупотреби (спам).

Ако желаете да се свържете с нас във връзка с обработването на вашите лични данни, моля свържете се с нас на имейл: vivacolorm@gmail.com